รับบริการทำระบบ Vdo Conference ผ่านทุก Platform l No More Work

รับบริการทำระบบ Vdo Conference ผ่านทุก Platform l No More Work

    No More Work รับบริการทำระบบ Vdo Conference ผ่านทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Zoom และ Microsoft Team เหมาะสำหรับการจัดงานประชุมทุกรูปแบบหรืองานเสวนาที่มีวิทยากรมาจากต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องมารวมตัวให้เสียเวลา สามารถลดระยะเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงาน สะดวกสบายสำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุม

Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) คืออะไร

    Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) คือ ระบบการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ (ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลาย ๆ จุดโดยผ่านระบบสื่อสาร IP (ไอพี) หรือ ISDN (ไอเอสดีเอ็น) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสองทางหรือพูดง่าย ๆ ก็คือระบบประชุมทางไกลที่ผสมผสานระหว่างภาพ ข้อมูล และเสียง ให้เปรียบเสมือนมีการประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน

ความเป็นมาของ VIDEO CONFERENCE (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) หรือ การประชุมทางวิดีโอ

    การพัฒนาครั้งแรกในการประชุมผ่านทางวิดีโอ เริ่มจากการคิดค้นของ AT&T Bell Labs และ John Logie Baird ในปี พ.ศ.2463 โดยเทคโนโลยียุคแรกนี้คือโทรศัพท์รูปภาพ (Picture telephone) เป็นการส่งภาพนิ่ง ผ่านทางสายโทรศัพท์ ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ.1970 หรือประมาณปี พ.ศ.2513 AT&T เริ่มใช้การประชุมทางวิดีโอกับบริการ Picturephone แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การประชุมทางวิดีโอเพิ่งเริ่มแพร่หลายขึ้นในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1980 หรือตรงกับ พ.ศ.2523 เป็นช่วงของการปฏิวัติทางคอมพิวเตอร์ ได้ทำให้เกิดการประดิษฐ์ตัวแปลงสัญญาณรวมไปถึงได้มีการเพิ่มขึ้นของบริการบรอดแบนด์ เช่น Integrated Services Digital Network ทำให้สามารถส่งภาพที่มองเห็นได้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในภายหลังก็ทำให้ความนิยมของการประชุมทางวิดีโอเพิ่มมากขึ้น
    เว็บแคม เริ่มปรากฏให้เห็นในปี พ.ศ.2523 และต่อมาในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2537 ได้มีการเปิดตัว QuickCam ซึ่งเป็นเว็บแคมเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก แต่ยังใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ Mac เท่านั้น ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาเวอร์ชั่นที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และเปิดตัวในปี พ.ศ.2538 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ทางด้านนิตยสาร Time ได้ยกให้ QuickCam เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ดีอันดับต้น ๆ ตลอดกาล
    ในปี พ.ศ.2535 บุคลากรแผนกไอทีของมหาวิทยาลัย Cornell ได้พัฒนาซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ CU-SeeMe สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในปี พ.ศ.2537 ซอฟต์แวร์ CU-SeeMe ได้เปิดตัวใช้งานในเชิงพาณิชย์
    ในปี พ.ศ.2538 ต่อมาจนถึงในปี พ.ศ.2547 ธุรกิจจำนวนมากเริ่มนำระบบการประชุมทางวิดีโอมาใช้เป็นครั้งแรก โดยใช้เครื่อข่ายโทรคมนาคม เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network, ISDN), เครือข่าย Over Internet Protocol (IP) หรือที่เรียกว่า (IP Network), เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network, LAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นตัวเชื่อม จึงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

อุปกรณ์ประกอบที่สำคัญของ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)

1. CODEC (โคเด็ก)

    เป็นคำย่อมาจาก Code (โค้ด) และ Decode (ดีโค้ด) เป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพ เสียง และข้อมูลที่ได้จากกล้อง ไมโครโฟน และคอมพิวเตอร์ ส่งผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับมาจากอีกฝั่ง ให้กลับเป็นสัญญาณภาพ เสียง และข้อมูลการนำเสนอแสดงบนจอ และลำโพง โดยหลักการทำงานของ CODEC (โคเด็ก) จะแปลงสัญญาณทั้งภาพและเสียงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล และจะบีบสัญญาณให้เล็กลงเพื่อใช้ปริมาณ Bandwidth (แบนบิท) น้อยที่สุดแต่ยังได้คุณภาพสูงที่สุดในการใช้งาน ดังนั้น CODEC (โคเด็ก) จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบหลักการทำงาน

2. Camera (กล้อง)

    เป็นกล้องที่ใช้ในการจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมที่คุณภาพสูง HD (เอสดี) เพื่อส่งเข้า CODEC (โคเด็ก) แปลงและบีบอัดสัญญาณ มีระบบเซอร์โว เพื่อควบคุมมาจากระยะไกลให้ปรับมุมเงย มุมก้ม ส่วนซ้ายขวา และซูมภาพได้ ปกติจะมาพร้อมชุดอุปกรณ์ Codec

3. Monitor (จอมอนิเตอร์)

    แสดงภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากระบบ ต้นทางและปลายทาง

4. Microphone (ไมโครโฟน)

    ทำหน้าที่รับเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งไปยังระบบเสียงปลายทาง

5. Remote Control (รีโมทคอนโทรล)

     แป้นควบคุมทำหน้าที่ควบคุมกล้อง เสียง และเลือกสัญญาณเข้าต่าง ๆ จากแหล่งต่างๆ ไปยังระบบปลายทาง เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการควบคุมระบบ

ข้อดี ของ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)

1.ประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ เพื่อมาประชุมหรืออบรม

3.สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถร่วมเรียนด้วยได้

5.สามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้

    และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถประชุมได้ผ่านอุปกรณ์ Multimedia ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ตลอดไปจนถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่าง ๆ ทั้งระบบปฎิบัติการ Windows, IOS, หรือ Android โดยเรายังสามารถประชุมในระบบ Video Conference ได้ด้วยภาพที่คมชัดระดับ 1080p เพราะใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล ทำให้ได้ภาพและเสียงที่คมชัดสมจริง

    จัดงาน Vdo Conference กับเรา คุณจะได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Video และ OB ระบบ Live Streaming ระบบ Conference ระบบ Internet ระบบ Light and Sound รวมทั้งทีมงานประสบการณ์สูงพร้อมให้คำแนะนำ ระบบภาพ/เสียงที่ดี และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรตลอดทั้งงานให้คุณมั่นใจได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  Liveforsound และ worathan

มองหาผู้ให้บริการงาน Video Conference เพื่อตอบโจทย์งานของคุณ

    No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ
สนใจติดต่อที่ >>
Tel : 095-465-6452
email : work@nomorework.co หรือ Inbox

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า