ประเภทของงานอีเวนท์สำหรับธุรกิจ พร้อมประโยชน์ของแต่ละอีเวนท์

การจัดงานแถลงข่าวเป็นประเภทของอีเวนท์สำหรับธุรกิจ

แม้ว่าในยุคดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจมากก็ตาม แต่การพบปะผู้คนแบบตัวต่อตัวก็ยังคงเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ทรงพลังอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรและแบรนด์ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ก็คือ “การจัดงานอีเวนท์” เพราะนอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างสีสันให้แบรนด์ได้ถูกพูดถึงอีกด้วย

ในบทความนี้ จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับประเภทของงานอีเวนท์ที่ธุรกิจ Corparate นิยมจัดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และใช้กับงานด้านการตลาด แต่จะมีอีเวนท์รูปแบบไหนบ้าง ติดตามกันได้เลย

อีเวนท์สาย Corporate คืออะไร ?

การจัดอีเวนท์ในสาย Corporate หรือ Business Event คือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ

งานอีเวนท์สาย Corporate มีอะไรบ้าง ?

ประเภทของอีเวนท์ที่ธุรกิจ Corporate นิยมจัดขึ้นนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นสำคัญ เช่น ต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ต้องการประชาสัมพันธ์แบรนด์ การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

งานสัมมนา

งานสัมมนา (Seminar) เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อพูดคุย อภิปราย หรือให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้ โดยนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งงานสัมมนานี้สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะการสัมมนาเชิงวิชาการ การสัมมนาเชิงวิชาชีพ การสัมมนาเชิงธุรกิจ หรือการสัมมนาเชิงสาธารณะที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้

สำหรับประโยชน์ของการจัดงานสัมมนาประเภทนี้ก็คือ การได้เผยแพร่ความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยการส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินงานธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าด้วย

งานประชุม

การประชุม (Meeting) คือ การรวมตัวเพื่อหารือ ปรึกษา หรือ ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุผู้เข้าร่วม และกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัด อาจเป็นอีเวนท์ภายในองค์กร หรืออีเวนท์ระหว่างองค์กรก็ได้ โดยการประชุมมักจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าร่วม แต่อาจมีการเผยแพร่ผลการประชุมภายหลังผ่านทางสื่อต่าง ๆ

ส่วนประโยชน์ของการจัดประชุม คือการได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน หรือได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับประเด็นต่าง ๆ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีส่วนร่วม อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสความสนใจให้กับแบรนด์ที่เข้าร่วมประชุมได้อีกด้วย

บรรยากาศงานประกาศรางวัล

จัดอบรมวิชาการ

จัดอบรมวิชาการรูปแบบ Conference เป็นการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายสาขา เพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้อภิปรายในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน

ประโยชน์ของงานจัดอบรมทางวิชาการ คือการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการรับรู้ให้แก่องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์งานประชุมทางสื่อต่าง ๆ อีกด้วย

งานประกาศรางวัล

การจัดงานประกาศรางวัล (Award Ceremonies) เป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น และในโอกาสเดียวกันยังอาจจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับประโยชน์ของการจัดงานประกาศผลรางวัล คือการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีแรงใจในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจไปด้วยในตัว

งานเปิดตัวสินค้า

งานเปิดตัวสินค้า (Product Launch Event) คืองานอีเวนท์ที่บริษัทหรือแบรนด์จัดขึ้น เพื่อแนะนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อผู้คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจ พร้อมกระตุ้นความต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ซึ่งมักมีการเชิญสื่อเพื่อมาทำข่าว รวมถึงมีคนดังต่าง ๆ มาร่วมงานด้วย

ประโยชน์ของการจัดงานเปิดตัวสินค้า นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สินค้าเป็นที่สนใจแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าในช่วงเปิดตัวใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ และจุดยืนที่โดดเด่นของแบรนด์ ที่สำคัญยังสร้างโอกาสทางการตลาดและการขายผ่านการเปิดพรีออเดอร์สินค้า หรือการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอีกด้วย

งานแถลงข่าว

งานแถลงข่าว (Press Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ หรือแจ้งข่าวสารสำคัญให้สาธารณชนได้รับทราบ มักมีการเชิญนักข่าว และตัวแทนจากสื่อต่าง ๆ มาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อให้รับทราบข้อมูล และนำไปเผยแพร่ต่อ

โดยประโยชน์ของงานแถลงข่าว คือการสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจ รวมถึงช่วยกระจายข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมทั้งดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่ได้รับรู้ข่าวสาร ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ด้วยเช่นกัน

การเลือกจัดงานอีเวนท์ที่เหมาะสม สามารถช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุ้มค่าและนำไปสู่ความสำเร็จ หากสนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ขอแนะนำตัวเลือกการจัดอีเวนท์ที่ช่วยสร้างความประทับใจ No More Work บริการออแกไนเซอร์ ที่รับจัดงานอีเวนท์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ และรับออกแบบงานกราฟิกสำหรับตกแต่งงานอีเวนท์ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ที่พร้อมวางแผนงานอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับงานและแผนธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล work@nomorework.co หรือโทร. 02-121-4361, 095-465-6452 ทีมงานของเราพร้อมให้บริการ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. CORPORATE EVENT TYPES. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 จาก https://eventacademy.com/news/types-of-events/
  2. Corporate Events: Definition and 11 Types To Consider. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 จาก https://www.indeed.com/career-advice/career-development/corporate-events
  3. 7 Business Benefits of Corporate Events with 5 Tips to Make Yours Perfect. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 จาก https://teambuildinghub.com/team-building/corporate-events/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า