แชร์ 5 ปัญหาที่เจอในงาน Live Streaming พร้อมการแก้ไขเบื้องต้น

แชร์ 5 ปัญหาที่เจอในงาน Live Streaming พร้อมการแก้ไขเบื้องต้น

    การ Live Streaming ในปัจจุบัน เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประชุมหรือปฏิบัติงานทำให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในการ Live Streaming ย่อมเกิดปัญหา และ อุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน วันนี้ทางโนมอร์เวิร์ค เราจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรค ในการทำ Live Streaming มาฝากทุกคนในวันนี้ครับ

5 ปัญหาที่เจอในงาน Live Streaming พร้อมการแก้ไขเบื้องต้น

1. ปัญหาที่พบ และ แนวทางการแก้ไข ก่อนการถ่ายทอดสด ( Pre-Live Streaming )

ปัญหา :  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ขาดหาย

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบสัญญาณก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง และ เตรียมอินเตอร์เน็ต WIFI ไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินอยู่เสมอ

ปัญหา :  การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่จัดงาน

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมก่อนวันทำงาน และ เพิ่มติดตั้งวัสดุอุปกรณ์

ปัญหา :  อุปกรณ์ไม่ครบ ขาดหาย ในขณะปฏิบัติงาน

วิธีแก้ไข : ก่อนเตรียมของ ทำ Checklist รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวขึ้น หรือจำเป็น ในการปฏิบัติงาน

ปัญหา : ขั้นตอนแต่ละช่วงของการ Live Streaming

วิธีแก้ไข : พูดคุย หรือวางแผน และ เรียงลำดับขั้นตอน ในการทำ Live Streaming

ปัญหา :  ข้อผิดพลาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน

วิธีแก้ไข : ควรมีการซักซ้อม / ทดสอบระบบเสมือนจริงทั้ง ระบบภาพ และ ระบบเสียง รวมถึง ระบบอินเตอร์เน็ต

2. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข ระหว่างการถ่ายทอดสด ( During Live Streaming )

ปัญหา :  การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่อง

วิธีแก้ไข : เตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่อสำรองเพื่อส่งข้อมูลจากเครื่องไปยัง เครื่องหลัก

ปัญหา :  แสดง ภาพ / ข้อความ  ขึ้นหน้าจอ ระหว่าง Live Streaming 

วิธีแก้ไข : ทดสอบ / ตรวจสอบ เปิดไฟล์ก่อนเริ่ม และ แปลงไฟล์เป็นนามสกุล PDF

ปัญหา :  เสียงไม่ออก / เสียงไม่ชัด / ไมค์ไม่ดัง

วิธีแก้ไข : ทดสอบเสียงและควบคุมไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชาก / ไฟฟ้าตก

ปัญหา :  ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วิธีแก้ไข : จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้า กระชาก / ไฟฟ้าตก

ปัญหา :  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ขาดหาย

วิธีแก้ไข : เช็คสัญญาณอยู่สม่ำเสมอในระหว่างการดำเนินงานทุกครั้ง กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เน็ต WIFI ที่จัดเตรียมมาทันที

ปัญหา :  สัญญาณภาพขาดหาย

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบสัญญาณภาพในการถ่ายทอดสด และ ต้องมีผู้ควบคุม มอนิเตอร์สัญญาณตลอด ระยะะเวลาการจัดงาน

3. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข หลังการถ่ายทอดสด ( Post-Live Streaming )

ปัญหา :  ข้อมูลของไฟล์นำเสนอเกิดปัญหา

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบ ขอไฟล์นำเสนอล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาทางเทคนิคหน้างาน

ปัญหา :  ข้อมูลรูปภาพขาดหาย

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบขอไฟล์รูปภาพ ที่จะนำเสนอล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาทางเทคนิคหน้างาน

ปัญหา :  เสียงไม่ออก / เสียงไม่ชัด / ไม่โครโฟนไม่ดัง

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟล์ต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหน้างาน

ปัญหา :  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข : ติดต่อประสานงานหาเจ้าหน้าที่ ให้ครอบคลุมงาน หลากหลายส่วน

ปัญหา : อินเตอร์เน็ต

วิธีแก้ไข : ตรวจสอบ และ ติดตั้งสายสัญญาณ

4. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข ของผู้ชม ( Audience )

ปัญหา : เรียงลำดับการเตรียมอุปกรณ์ผิดพลาด

วิธีแก้ไข : ลำดับขั้นตอนในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำงานทุกครั้ง 

ปัญหา : เรียงลำดับการติดตั้งอุปกรณ์ผิดพลาด

วิธีแก้ไข : วางแผนลำดับขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำงานทุกครั้ง 

ปัญหา : เรียงลำดับการทำงานของอุปกรณ์ผิดพลาด

วิธีแก้ไข : จัดเตรียมวางแผนลำดับขั้นตอนในการทำงานของอุปกรณ์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำงานทุกครั้ง 

5. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข การเผยแพร่ข้อมูล ( Broadcasting )

ปัญหา : คุณภาพความชัดของวิดีโอ

วิธีแก้ไข : บันทึกวิดีโอไปพร้อมกับการ Live Streaming เพื่อให้ ภาพ / วิดีโอ มีความคมชัด เพิ่มขึ้น

ปัญหา : คุณภาพ ความดังของเสียง

วิธีแก้ไข : บันทึกวิดีโอไปพร้อมกับการ Live Streaming เพื่อให้เสียง มีความคมชัดเพิ่มขึ้น

    ดังที่กล่าวมาด้านบน เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการ Live Streaming แต่เราสามารถควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากมีความพร้อมในการเตรียมตัวจัดการ ตรวจสอบ ทดสอบ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการพูดคุยทำความเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนต่างๆกับทีมงานที่คอยควบคุมอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลา

ตัวอย่างการเตรียมงานของเรา

ตัวอย่างผลงาน : งาน Study club ของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ครั้งที่ 1 – Implant Digital Surgical Guided

    การทดสอบระบบในการ Live Streaming ทุกครั้งเสมือน Live จริงเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง Live Streaming และมีความพร้อมในทีมงานในการมอนิเตอร์อยู่หน้าจอตลอดจนจบการ Live Streaming

    การเช็คและตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างทำ Live Streaming และมี อินเทอร์เน็ตสำรองเพื่อค่อยรองรับกรณีที่อับสัญญาณ หรืออินเทอร์เน็ตขาดหาย

    ที่มา : https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/6253/การถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่ง%20(Livestreaming).pdf
    หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ Live Streaming สำหรับการถ่ายสดงานกีฬาแบบครบวงจร แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร No more work ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการ Live streaming ชั้นนำของไทย ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่การให้คำแนะนำ การวางแผนการทำ Live streaming การจัดเตรียม production และการถ่ายทอดสดงานอีเวนท์กีฬาของคุณให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยประสบการณ์การให้บริการ Live streaming อีเวนท์กีฬามากับหลากหลายธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์โทร 095-465-6452 หรือ work@nomorework.co

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า