น้องๆ มัธยมที่สนใจเรียนรู้ด้านการลงทุน กับ INVESTORYเชิญทางนี้!

น้องๆ มัธยมที่สนใจเรียนรู้ด้านการลงทุน กับ INVESTORYเชิญทางนี้!

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางการซื้อขายชำระราคา ส่งมอบ รับฝาก และ บริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจร ที่มีบทบาทด้านส่งเสริม และ สนับสนุนความรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กับประชาชน ผู้สนใจทั่วไปมาโดยตลอด และ ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และ ประสบการณ์ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กับนักเรียน เพราะเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังทักษะความรู้ด้านการเงินให้กับเยาวชนของเรา

กิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition On Schools

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเชิญชวนสถาบันการศึกษา และ ครูอาจารย์พานักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเงินในกิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition On Schools ภายใต้แนวคิด “INVESTAVERSE ทะลุมิติ 4 รู้ สู่ความมั่นคงทางการเงิน” ร่วมผจญภัยมิติ 4 รู้ – รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล ไปกับ SET Heroes ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการเงินให้แก่นักเรียน ได้ทั้งสาระและความสนุกตลอดกิจกรรม 90 นาทีในรูปแบบ Virtual ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมของรางวัลมากมาย สมัครเข้าร่วมได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับครู >> https://gowatch.live/INVESTORYregister
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565 ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ สมัครด่วน!

นอกจากกิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition On Schools ยังมี พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ให้ทุกคนได้ไปเข้าชมด้วย

    คงไม่มีใครอยากเห็นเด็กๆของเราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่หาเงินเก่ง แต่เก็บเงินไม่ได้ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแบบเสี่ยงๆ ขาดการวางแผนการเงิน มีเงินเท่าไรใช้หมด แถมยังก่อหนี้สินด้วยการใช้เงินอนาคตมาจับจ่ายใช้สอย โดยไม่ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางการเงินของตัวเอง

    ปัญหานี้ ลำพังตัวผู้ใหญ่เองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอด ต้องประสบกับชีวิตแบบใช้เงินเดือนชนเดือน เงินเก็บเงินออมไม่ต้องพูดถึง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังความรู้เรื่องนี้ให้กับเยาวชน

    ตลาดหลักทรัพย์ฯได้สอดแทรกหลักปฏิบัติ 4 รู้สู่ความมั่นคงทางการเงิน ผ่านกิจกรรมแสนสนุก เพื่อให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับหลักสำคัญทั้งสี่ข้อ ประกอบไปด้วย

    รู้หา ด้วยการหาเงินเพิ่ม เสริมรายได้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น, รู้เก็บ ด้วยการเก็บออมก่อนใช้จ่าย, รู้ใช้ ใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด คิดก่อนซื้อ และ รู้ขยายดอกผล นำเงินไปลงทุนให้มีผลตอบแทนงอกเงย เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของการวางแผนก่อนใช้จ่าย ช่วยให้พวกเขาได้มีเงินเหลือไว้เป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นหรือฉุกเฉิน และยามเกษียณ รวมถึงเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต

    แต่หลายท่าน อาจจะไม่ทราบว่า INVESTORY หรือ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน คืออะไร ในบทความนี้โนมอร์เวิร์คเรามีมาบอกครับ

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) หรือ INVESTORY คืออะไร

    พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) หรือ INVESTORY ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Inspire to Invest for Sustainability) ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจการลงทุน รวมทั้งสร้างความเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนไทย และพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    INVESTORY นำเสนอความรู้โดยใช้การเล่าเรื่อง (Storyline) ผ่านตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และอนุพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว จนเกิดความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

    นอกจากนี้ INVESTORY ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการเล่าเรื่อง โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทดลองปฏิบัติจริง (Interactive Self-Discovery) ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) หรือ INVESTORY โฉมใหม่

    โดยในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการปรับปรุง INVESTORY ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชุดพิเศษ ภายใต้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Inspire to Invest for Sustainability) โดยเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับโฉมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5 จุดเด่นพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่

New Content

    New Content เพิ่มเนื้อหาพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทศวรรษที่ 5 (2559-2563) ด้วยแนวคิด “ร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน Growing Together” และเนื้อหาด้านการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพาไปรู้จักกับ “หุ้นยั่งยืน”

New Characters

    New Characters เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ผ่าน SET Heroes ทั้ง 4 และอีก 2 New Heroes “Power G” ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นยั่งยืนตัวแทนผู้ลงทุนยุคใหม่ รวมถึง Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงินตัวใหม่ ซึ่งมีความร้ายกาจมากขึ้น พร้อมที่จะโจมตีทั้งตัวบุคคลและทำลายโลกโดยรวม

New Look

    New Look ปรับพื้นที่เรียนรู้ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น ออกแบบพิพิธภัณฑ์ใหม่ในแนว Pop Futuristic ที่มีความสดใสแนว Pop Art รูปแบบ Comic มีการออกแบบโดยใช้สีและวัสดุที่มันวาว รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยังคงใช้เส้นสาย Paradox เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ INVESTORY

New Learning Technology 

    New Learning Technology สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมโดยเพิ่มสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีให้หลากหลายเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกยิ่งขึ้นทั้ง Hands-on เกมการลงทุนรูปแบบทันสมัย และเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่สร้างความมีชีวิตชีวาในพื้นที่

New Extra Exhibition

    New Extra Exhibition พบกับนิทรรศการชุดพิเศษ “นครหุ้นยั่งยืน” (INVESTOPIA) ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงบทบาทของผู้ลงทุนยุคใหม่ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ตลอดจนชวนให้ผู้เข้าชมรู้จักและทดลองลงทุนในหุ้นยั่งยืน จากข้อมูลจริงในโปรแกรม Settrade Streaming เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการลงทุนของตนและโลกไปพร้อมๆ กัน นิทรรศการชุดพิเศษ INVESTOPIA ออกแบบโดยคัดสรรวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ เช่น ไม้ไผ่และเชือก เป็นต้น

    ทางบริษัท โนมอร์เวิร์ค ในนามผู้จัดงานนี้ ขอเป็นตัวแทนเชิญชวนน้องๆ มัธยมและคุณครูที่สนใจมาเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุนกัน ผมเชื่อว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ในโลกยุคปัจจุบันแน่นอนครับบ และ การันตีว่า งานนี้ได้ทั้งสาระและความสนุกผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Online แน่นอนครับ

    แต่สำหรับน้องๆนักเรียน หรืออาจารย์ท่านใด ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แล้วไม่ได้เข้าร่วมก็สามารถมาทัศนศึกษาที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้เช่นกันโดยที่นี่จะเปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ. รัชดาภิเษก เดินทางสะดวกด้วย MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3 โดยเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป สำรองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ INVESTORY สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2009 9000 ต่อ 3566

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : INVESTORY และ bangkokbiznews

มองหาผู้ให้บริการ Project Management เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

    No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ
เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ
 
สนใจติดต่อที่ >>
Tel : 095-465-6452
email : work@nomorework.co หรือ Inbox

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า