การทำ Video Presentation คืออะไรสำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?

Video Presentation คือตัวช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์

ในการทำงานด้านการตลาด การที่จะสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ออกไปให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด คือการใช้ทั้งภาพและเสียงอย่างการทำ Video Presentation เพราะจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจถึงข้อมูลที่แบรนด์ต้องการจะสื่อออกไปได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แต่เราควรมีวิธีการนำเสนออย่างไรที่จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ติดตามในบทความนี้ได้เลย

Table of Contents

Video Presentation คืออะไร ?

Video Presentation คือ วิดีโอนำเสนอ ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของสื่อที่จะช่วยสื่อสารข้อความต่าง ๆ หรือโปรโมตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจถึงแนวคิด และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่นาน อีกทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย แต่การจะทำให้ Video Presentation ถ่ายทอดข้อความ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างตรงจุด คุณจำเป็นจะต้องรู้จักลักษณะที่ดีของ Video Presentation เสียก่อน

การทำ Video Presentation มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรบ้าง ?

ช่วยสร้างการรับรู้ ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

การทำ Video Presentation มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างดี โดยคุณสามารถใช้วิดีโอนำเสนอเพื่อแนะนำธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการ ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น

สร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจ

การมีวิดีโอนำเสนอที่มีคุณภาพ ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะวิดีโอที่เล่าเรื่องได้ดี มีภาพ เสียง และเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และทำให้ผู้ชมวิดีโอที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณได้

โน้มน้าวลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

นอกจากการสร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงศักยภาพทางธุรกิจแล้ว อีกหนึ่งประโยชน์ของ Video Presentation ก็คือ การช่วยโน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะการโชว์ภาพสินค้า หรือการบริการพร้อมคำบรรยายจะช่วยให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นของสินค้าได้อย่างชัดเจน

ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

อีกหนึ่งข้อดีของการทำ Video Presentation ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังจะช่วยตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์ และลูกค้า

วิดีโอนำเสนอที่ดีจะสามารถสร้างความผูกพันกับผู้ชมได้ผ่านการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วม รวมถึงวิดีโอยังจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคในระยะยาว

เป็นผลดีต่อการทำการตลาดออนไลน์ และการทำ SEO

เนื่องจากการใช้วิดีโอเป็นตัวนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนช่องทางออนไลน์ จึงส่งผลดีต่อการทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหานั้น ๆ ผ่านการแสดงความคิดเห็น การแชร์ หรือการกดถูกใจ รวมถึงยังจะช่วยให้แบรนด์ของคุณถูกค้นหามากขึ้น และติดอันดับที่ดีในหน้าผลการค้นหาอีกด้วย

คุณภาพการถ่ายทำ Video Presentation มีความสำคัญมาก

ลักษณะของ Video Presentation ที่ดีเป็นอย่างไร ?

ในการที่จะสร้างสรรค์วิดีโอเพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการสักชิ้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และให้ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น โดยลักษณะของ Video Presentation ที่ดีควรมีดังนี้

มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อสารอะไรกับกลุ่มเป้าหมาย

การมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน จะช่วยให้วิดีโอนำเสนอและกระตุ้นให้ผู้ชมทำตามสิ่งที่คุณคาดหวังได้ โดยหากวัตถุประสงค์คือการสร้างการรับรู้แบรนด์ การนำเสนอก็ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้น่าสนใจ มีความน่าเชื่อถือ โดยการนำเสนอเรื่องราวและคุณค่าของแบรนด์เป็นหลัก

เนื้อหาถูกต้องและครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ

เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเกิดพฤติกรรมตามที่ธุรกิจต้องการ เนื้อหาในวิดีโอจำเป็นต้องมีความถูกต้องโดยควรมีการตรวจสอบเนื้อหาให้ละเอียดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจได้

เข้าใจง่าย กระชับ เน้นประเด็นสำคัญ

วิดีโอนำเสนอที่ดีควรกระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็นกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ตลอดทั้งวิดีโอ ทำให้เข้าใจสิ่งที่ธุรกิจต้องการสื่อได้ในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ และลดโอกาสที่จะเกิดการสับสนเกี่ยวกับข้อมูลได้ด้วย

ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้

นอกจากเนื้อหาที่ถูกต้องและกระชับแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ Video Presentation ควรมีคือ ความน่าสนใจ ของวิดีโอ ที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้ตั้งใจรับสารที่คุณต้องการนำเสนอได้ ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจสามารถใช้ดึงดูดผู้ชมได้ก็คือ วิธีการเล่าเรื่องที่โดดเด่น โดยอาจจะเน้นที่ความสวยงามของภาพ สร้างเสียงบรรยายที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเพลงประกอบของวิดีโอที่ติดหู

ภาพและเสียงที่มีคุณภาพ

ภาพและเสียงที่มีคุณภาพ เป็นคุณสมบัติของวิดีโอที่จะขาดไปไม่ได้เลย เพราะไม่ว่าจะมีการเล่าเรื่อง หรือเนื้อหาที่น่าสนใจมากแค่ไหน แต่หากขาดคุณภาพของภาพและเสียงที่ดี ก็จะทำให้วิดีโอนั้น ๆ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน

อยากได้ Video Presentation ที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้ แต่ไม่มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการทำ Video Presentation เลือก No More Work เรามีบริการรับทำ Video Production ครบวงจร พร้อมรับทำ Video Presentation สำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยสานต่อแนวคิดและสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยไอเดียการนำเสนอใหม่ ๆ ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล work@nomorework.co หรือโทร. 02-121-4361, 095-465-6452 ทีมงานของเราพร้อมให้บริการ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Why a video presentation is important for your business. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 จาก https://www.linkedin.com/pulse/why-video-presentation-important-your-business-ariel-santiago/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า