Hybird Conference สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย

Hybird Conference สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย

    กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 27 ของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย หรือ 27th TSRM Conference ที่มาพร้อมกับความรู้ และ นวัตกรรมทางการแพทย์มากมาย จากอาจารย์หมอฯทั่วโลกในรูปแบบของ Online Conference ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรม Renesaauce พัทยา ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 นั่งเองครับ และสำหรับ บทความนี้ เรามีความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ งาน Video Conference มาฝากเพื่อนๆครับ

ความหมายของ Conference

    Conference ก็คือกิจกรรมที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อพิจารณาเรื่องเฉพาะเรื่อง เฉพาะหัวข้อหนึ่ง ๆ หรืออาจจะเป็น Theme เดียวกันที่เอาคนมารวมกัน พูดภาษาบ้าน ๆ คือ ประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ คือการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันสามารถทำการประชุมร่วมกันได้โดยให้ความรู้สึกเหมือนกับนั่งประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงโดยผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆเป็นตัวเชื่อมเช่น เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network, ISDN), เครือข่าย Over Internet Protocol (IP) หรือที่เรียกว่า (IP Network),เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network, LAN) และปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะได้รับความนิยมมาก เนื่องจากคุณภาพของโครงข่ายและ technology ได้พัฒนาไปมากในราคาที่ประหยัดกว่าเดิมหลายเท่า

สถานที่จัดของ Conference

    สถานที่จัดของ Conference จะเป็นที่ไหนก็ได้  ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่บ้าน ห้องประชุมในที่ทำงาน โถงในโรงแรม สิ่งสำคัญคือต้องเป็นสถานที่ที่สามารถให้ผู้ร่วมประชุมเข้าไปร่วมได้ครบคน

การประชุมแบบConference

    มักจะเป็นการประชุมแบบทางการ โดยจะมีวาระการประชุมและโปรแกรมกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทางฝ่ายการตลาดจะมีการ Teleconference กับฝ่ายผลิตของเรา ขอให้เพื่อน ๆ ทีมงานเตรียม Presentation Slides ไว้ให้พร้อมครับ (a formal teleconference with another team)

    Conference มักถูกจัดในสถานที่ที่ดูดี มีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับจัดงานนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ หรือเชิงการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ครับ

ทำไมต้องใช้ระบบ Video conference

    ปัจจุบันระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ถูกใช้ในหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย เพราะต่างเล็งเห็นประโยชน์ของระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเมื่อต้องไปต่างเมืองหรือต่างประเทศ เป็นต้น

    อีกทั้งการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ในอดีต จะต้องมีการนัดบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาประชุมร่วมกันในสถานที่ วัน และเวลาเดียวกันตามที่กำหนด ซึ่งเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณและค่าใช้จ่าย ในการให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน แต่ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมจากทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Video Conference มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในการประชุม ดังนี้

Codec

    โคเด็ก (CODEC) ย่อมาจาก Code (โค้ด) และ Decode (ดีโค้ด) เป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพ เสียง และข้อมูลที่ได้จากกล้อง คอมพิวเตอร์และไมโครโฟน สำหรับส่งผ่านการสื่อสารไปยังอีกฝั่ง นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับจากอีกฝั่งด้วย ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลการแสดงผลบนหน้าจอ หลักการทำงานของ CODEC คือ แปลงสัญญาณทั้งเสียงและภาพให้เป็นสัญญาณดิจิทัล จากนั้นทำการบีบสัญญาณให้เล็กลง เพื่อให้ Bandwidth น้อยแต่ยังได้คุณภาพสูง หมายความว่า CODEC คืออุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้

Camera

    กล้อง (Camera) ใช้จับภาพของผู้ที่เข้าร่วมการประชุม กล้องที่ใช้ควรมีคุณภาพความคมชัดสูงในระดับ HD มีระบบเซอร์โวสำหรับควบคุมจากระยะไกล เพื่อปรับมุมเงย ก้ม ด้านขวา ซ้าย และซูมได้ ปกติแล้ว Camera จะมาพร้อมชุดอุปกรณ์  CODEC

Microphone

    ไมโครโฟน (Microphone) มีหน้าที่รับเสียงจากผู้ประชุม จากนั้นจะส่งไปยังระบบเสียงปลายทาง

Monitor

    จอเมอนิเตอร์ (Monitor) ทำหน้าที่แสดงภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งระบบ ทั้งต้นทางและปลายทาง

Remote Control

    รีโมทคอนโทรล (Remote Control) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน เสียง ภาพ และเลือกสัญญาณเข้าต่างๆ จากแหล่งต่างๆ ไปยังระบบปลายทาง หรือเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมระบบนั่นเอง

ประโยชน์ของ Video Conferencing

  • ช่วยให้สามารถประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาเข้าร่วมการประชุม
  • ช่วยให้สามารถประชุมเรื่องเร่งด่วนได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางมาประชุมได้
  • นอกจากการประชุมกันในองค์กรแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

ข้อเสียของ Video Conference

  • แม้ว่าการประชุมผ่าน Video Conference จะมีประโยชน์หรือมีข้อดีหลายด้าน แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ บางครั้งการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันผ่าน Video Conference ยังอาจทำให้ปฏิสัมพันธ์น้อยลงด้วย และในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย ก็เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารได้

ทางโนมอร์เวิร์คเรา ยินดีเป็นยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบ Hybird Conference ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของเราแล้ว ในการสนับสนุนงานที่ให้ความรู้กับวงการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ต้องการทีมงานดูแลระบบ Conference หรือ Live Streaming งานประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งรูปแบบ Onsite, Online หรือ Hybird ติดต่อเราได้เลยครับ

 .

No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ

สนใจติดต่อที่ >> Tel : 095-465-6452 email : work@nomorework.co หรือ Inbox

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า