สัมมนา GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero

สัมมนา GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero
    การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เลย ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปี วิกฤตนี้ยังส่งผลต่อเรามากขึ้นเรื่อยๆ มาร่วมกันแก้ไขนี้ไปด้วยกันกับ GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero

    Net Zero’ เป้าหมายที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการรับมือวิกฤตภาวะโลกร้อน ‘เพราะศูนย์ไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่คือเส้นชัยของเราทุกคน’ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล จัดเวทีเสวนาระดับโลก GC Circular Living Symposium 2022: ภายใต้แนวคิด ‘Together To Net Zero’ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคมที่ผ่านมา งานในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความยั่งยืนในหลายมิติ เพื่อขยายผลสู่แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอน นำไปสู่การผลักดันเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมมากมาย รวมถึงแนวคิดและประสบการณ์จากผู้นำทางความคิด และผู้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หลากหลายวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มาร่วมกันคิด แชร์ และต่อยอดสู่เป้าหมายสร้างโลกแบบ Net Zero 

Table of Contents

สัมมนา GC Circular Living Symposium 2022: Together To Net Zero

เป้าหมาย Together To Net Zero ของงานนี้

    GC เชื่อว่า เป้าหมาย Together To Net Zero จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการรับมือวิกฤตภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ESG พร้อมนำหลัก GC Circular Living หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในองค์กร มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า

    ปรากฏการณ์ Symposium ปีที่ 3 จะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความยั่งยืน ด้วยการต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อขยายผลสู่แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอน นำไปสู่การผลักดันเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมหาแนวทางร่วมในการก้าวสู่เป้าหมายเดียวกันจากกว่า 40 ผู้นำทางความคิด ตัวแทนคนรุ่นใหม่ และผู้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจก จากหลากหลายวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ Success Case ที่จะนำไปปรับใช้กับองค์กรและธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกันคือ Together To Net Zero

มีอะไรน่าสนใจและห้ามพลาดในงาน GC Circular Living Symposium 2022 บ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น.

ช่วงเช้า – สถานที่ Net Zero Stage รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Exhibition Zone)

 • Hero to Zero Talk เวทีเสวนาที่จะทำให้แนวคิดรักษ์โลกของคุณเปลี่ยนไป เพราะใครก็สามารถเป็นฮีโร่ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน Net Zero ได้ 
 • Inspiration for Tomorrow: Net Zero Solutions เวทีเสวนาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดไอเดียผ่านแนวทางในรูปแบบต่างๆ 
  • Inspiration Panel: รวมสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนแนวคิดรักษ์โลก ร่วมกันหาทางออกเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน 
  • Inspiration Showcase: เปิดเวลาให้เหล่าสตาร์ทอัพแบ่งปันเรื่องราวของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขวิกฤตโลกร้อน

ช่วงบ่าย – สถานที่ Net Zero Stage รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Exhibition Zone)

 • มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Yes Indeed วงดนตรีคนรุ่นใหม่ที่ปลุกกระแสวงดนตรีมัธยมในประเทศไทยขึ้นมาอีกครั้ง
 • เวิร์กช็อป ‘Green Garden กินได้’ เรียนรู้การเกษตรเพื่อความยั่งยืนไปกับกิจกรรมปลูกผักในเมืองไปกับอินฟลูเอ็นเซอร์สายสิ่งแวดล้อม ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การปลูกพืชตามฤดูกาล การเพาะเมล็ดพืชหลากหลายชนิด การปรับปรุงดินตามสูตรต่างๆ รวมถึงการย้ายต้นกล้า และการปลูกผักแนวตั้ง

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น.

ช่วงเช้า – Plenary Session รอยัล พารากอน ฮอลล์

 • วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวต้อนรับสู่ GC Circular Living Symposium 2022
 • ร่วมฟังแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก เทรนด์โลก และนโยบายด้านความยั่งยืนระดับโลกในหัวข้อ ‘Global Perspective: The Trends Impacting Climate Change’ ค้นหาแนวทางและกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป้าหมาย Net Zero ทั่วโลกประสบผลสำเร็จ 
 • เวทีเสวนา GC x THE STANDARD ร่วมหาคำตอบในหัวข้อ ‘How Sustainability Action is Unlocking New Possibilities’ ทุกภาคส่วนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกที่ยั่งยืนได้อย่างไร โดยผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์ระดับโลก ได้แก่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า, อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวทาง และกลยุทธ์ พร้อมนำเสนอ Success Case ในการรับมือกับวิกฤตภาวะโลกร้อน เพื่อต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปกับแนวทางการลดคาร์บอน เพื่อให้เกิดเป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน

ช่วงบ่าย – ห้อง 1 ‘Climate Actions’

 • Session 1: Driving Changes on the Road to Net Zero พบกับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero จากองค์กรระดับโลกและหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมปรับตัวและส่งเสริมการเติบโตให้กับภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน 
 • Session 2: Drivers of Climate Actions: The Push and Pull of Net Zero เรียนรู้จากแนวทางและประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการภาวะโลกร้อนที่ปฏิบัติได้จริง จากองค์กรเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน

ช่วงบ่าย – ห้อง 2 ‘Sustainable Finance’

 • เวทีเสวนา GC x THE STANDARD ในหัวข้อ ‘Green Recovery’ โดยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย, รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมไขคำตอบว่า Sustainable Finance จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งได้อย่างไร พร้อมจับตาเทรนด์โลกที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจไทยในมิติ ESG

ช่วงบ่าย – Net Zero Stage (Exhibition Zone)

 • Session 1: Net Zero Talk รวมพลังผู้นำทางความคิดด้าน Climate Change จากหลากหลายวงการ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
 • Session 2: Net Zero in Actions
 • ‘Circularity in Actions’ เวทีที่คนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างเป็นรูปธรรม จากตัวแทนภาครัฐและผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว ให้กลับมาเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการรีไซเคิลและอัปไซเคิล
 • ‘Green Career’ การทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์และเพิ่มโอกาสทางอาชีพได้อย่างไร หาคำตอบได้จากกลุ่มคนที่เปลี่ยนสิ่งที่รักให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตลอดทั้งวัน – ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Exhibition Zone)

 • สัมผัสประสบการณ์ ‘Net Zero City’ จำลองการใช้ชีวิตในเมืองสังคมคาร์บอนต่ำ ที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ถูกบูรณาการไว้ด้วยกัน ผ่านโซนต่างๆ อาทิ
  • Net Zero Café: จำลองเมืองและร้านอาหารที่ลดของเสียให้เป็นศูนย์ ด้วยการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  • Net Zero Avenue: เปิดตัวแบรนด์ UPTOYOU สินค้าอัปไซคลิ่งที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำ และช้อปปิ้งในรูปแบบ Virtual Store พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Metaverse ใน Betterlivingland สร้าง Avatar ในแบบที่เป็นคุณ 
  • Net Zero Living: จำลองบ้าน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นมากกว่าที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงาน
  • Net Zero Industry: เรียนรู้บทบาทของพลังงานจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเชิง

    งานนี้งานเดียว เพื่อนๆจะได้รับความรู้และแนวทางการแก้ปัญหามากมาย ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก เทรนด์โลกและนโยบายด้านความยั่งยืนระดับโลก อีกทั้งแนวทางดังกล่าวจะส่งผลต่อการปรับตัวทางธุรกิจอย่างไร ถึงเวลาแล้วนะครับ ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://thestandard.co/gc-circular-living-symposium-2022-together-to-net-zero/

ชมถ่ายทอดสดย้อนหลัง

ครั้งนี้ทางโนมอร์เวิร์ค ได้ถ่ายทอดสดไปยังช่องทาง Youtube ของทาง GC ผ่านรูปแบบ 2 ภาษาครับ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยกัน เพื่อนๆสามารถรับชมย้อนหลังทั้งสองภาษาตาม Link ด้านล่างนี้เลยครับเลยครับ

มองหาผู้ให้บริการ Live Streaming ให้กับธุรกิจของคุณ

No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ
 
เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ
 
สนใจติดต่อที่ >>
Tel : 095-465-6452
email : work@nomorework.co หรือ Inbox
.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า