เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11

เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11

    ททท. เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 14 – 20 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

Table of Contents

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022

    ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวใน 21 ประเทศสมาชิกเอเปก การประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘การท่องเที่ยวเชิงปฏิรูป’ ที่ส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนหลังเกิดโรคระบาด

    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นทิศทางการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ดีกว่าเดิม อันจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้านการท่องเที่ยว ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเช่นกัน ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวไทยจะเป็นการสะท้อนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจไทย ภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ด้วยการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ การสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกระดับ ทั้งธุรกิจโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่เน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ประการ คือ การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย – สะอาด – รักษ์สิ่งแวดล้อม –  เป็นธรรม – และยั่งยืน หรือ Safe – Clean – Green – Fair – Sustainable

เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11

3 ประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนการประชุมครั้งนี้

    นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดประชุมเอเปคถือเป็นเวทีของความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคจะร่วมกันหารือ เรื่องการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวิชาการ และ การท่องเที่ยว โดยสมาชิกเอเปคมี GDP รวมกันทั้งสิ้นกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,700 ล้านล้านบาท และ มีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก ปีนี้ประเทศไทยกำหนดหัวข้อหลักของการประชุม คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” มีประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน  3 ประเด็น ได้แก่

การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน

1) การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน มุ่งหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) E-Commerce เศรษฐกิจดิจิทัล

การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว

2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว มุ่งฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดน อำนวยความสะดวกในการเดินทางระยะยาว รวมถึงการขยายขอบเขตของ APEC Business Traveler Card

การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

3) การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยมีผลลัพธ์ในการจัดทำ Bangkok Goal ด้าน BCG ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญที่จะได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

    ซึ่งการประชุมระดับผู้นำฯ จะย้ำเจตนารมณ์ที่จะผลักดันการฟื้นตัวจากโควิด-19 ที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม บรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับด้านการท่องเที่ยวจะมีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและระดับคณะทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทีมงานและสื่อมวลชนต่างประเทศ กว่า 300 คน

ประเด็นหลักที่ประเทศไทยต้องการผลักดันในมิติการท่องเที่ยว

    ซึ่งประเด็นหลักที่ประเทศไทยต้องการผลักดันในมิติการท่องเที่ยว ได้แก่ Regenerative Tourism: การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกภาคส่วน โดยจะมีรูปแบบการจัดงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแสดงความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสะท้อนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) และกระจายรายได้การท่องเที่ยวให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น 

เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11
    ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและคณะทำงาน ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Co–Creating Regenerative Tourism”กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับคณะทำงาน และ  นิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุม  โดยการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 นี้ได้รับความร่วมมือจาก 5 โรงแรมคุณภาพในกรุงเทพฯ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA ให้เป็นสถานที่จัดประชุมและที่พัก คือ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โรงแรมเซนต์รีจิส โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งคาดหวังว่าโรงแรมจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ เป็นอย่างดี
    นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในการจัดประชุม APEC Business Advisory Council (ABAC) ซึ่งเป็นเวทีของภาคเอกชนที่จะจัดประชุมควบคู่กันกับการประชุมกับเอเปคตลอดปี 2565
    ในช่วงท้าย ผู้ว่า ททท.ฯ กล่าวว่า ททท. จะสร้างการรับรู้การเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นร่วมกัน โดยจะมีการสื่อสารกับประชาชนและชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าระหว่างการจัดประชุมและหลังเสร็จสิ้นการประชุมเอเปคท่องเที่ยว พ.ศ. 2565 ครั้งนี้จะสามารถผลักดันกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพลิกฟื้นประเทศจากโควิดไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11

เอเปคและประเทศไทย

ประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพการประชุมของไทยท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้า และยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดได้โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน

ประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้

ประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 

1. การส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ในบริบทของการเจริญเติบโตหลังโควิด-๑๙ ที่จะต้องยั่งยืนและสมดุล และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ผ่านการจัดตั้งกลไก APEC Safe Passage Taskforce เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย อาทิ การอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมการใช้ Public Key Infrastructure ในการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาค และการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น และ

3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปค ด้วยการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของเอเปคไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุลในยุคหลัง โควิด-๑๙ ตามแนวคิด BCG Economy

เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11

No More Work กับงาน APEC 2022

    สำหรับงานการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคครั้งนี้ ทางโนมอร์เวิร์คเราได้ดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงเว็บไซต์ https://www.apectourism2022.com/ อีกด้วยครับ
    ทางเรารู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับ ที่ได้ร่วมดูแลแขกของประเทศไทยเรา และขอให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับ
    หากลูกค้าท่านไหน สนใจงานระบบการลงทะเบียน งานประชุม หรืออื่นๆ ทั้งระบบ ออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงเว็บไซต์ งานEvent ทางโนมอร์เวิร์คเรายินดีให้คำปรึกษาครับ และพร้อมให้บริการครับ
เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว APEC ครั้งที่ 11
No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ
 
เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ
 
สนใจติดต่อที่ >>
Tel : 095-465-6452
email : work@nomorework.co หรือ Inbox
.
.
ที่มา
https://www.tatnews.org/2022/08/thailand-ready-to-host-the-11th-apec-tourism-ministerial-meeting-in-august-2022/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า