7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่

7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

    คุณค่าของการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบ Face-to-face ยังคงไม่หายไปไหน แต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องหันมาจัดงานในรูปแบบของ Virtual event แล้วธุรกิจจะสามารถเปลี่ยนการจัดการประชุมที่มีขึ้นต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายวัน เติมเต็มการสร้างพันธมิตร และสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ ช่วงในการให้ความรู้ และข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้ร่วมงานให้เป็นในรูปแบบ Virtual ได้อย่างไร? และเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนขั้นตอนในการจัดงานเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบ Virtual แล้ว คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้เข้าร่วมงานจะมีส่วนร่วมได้ตลอดในระยะเวลางาน

การจัดงานแบบ Virtual Event

   การจัด Virtual event นั้นต้องการการวางแผน และการมีแผนงานที่ดีเช่นเดียวกันกับการจัดอีเว้นท์แบบออฟไลน์ ทั้งการจัดอีเว้นท์ทั้ง 2 รูปแบบนั้นต่างต้องมีกลยุทธ์การจัดงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถโปรโมทอีเว้นท์ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าร่วมงาน สร้างเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำให้กับผู้มาเข้าร่วมงาน เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดอีเว้นท์ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ
   มีเพียงสิ่งเดียวที่การจัด Virtual event ต่างจากออฟไลน์อีเว้นท์คือสถานที่จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จริง แต่ในขณะเดียวกัน Virtual event สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ และสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทุกธุรกิจสามารถจัด Virtual event ที่สร้างคุณค่าได้มากกว่าแค่การรับชมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในบทความนี้ No more work จะพามาทำความรู้กับประเภทของ Virtual event ที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดอีเว้นท์ยุคใหม่ได้
 

Virtual Event คืออะไร

   Virtual event คือการที่คนใดคนหนึ่งมีประสบการณ์ส่วนบุคคลกับอีเว้นท์ และเนื้อหาภายในงานนั้นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าที่จะเป็นการรวมตัวกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงาน Webinar การดูคลาสออกกำลังกายแบบ on-demand หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น และจากสถานการณ์ และสถาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกได้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นรูปแบบ Virtual มากขึ้นเรื่อยๆ

7 ประเภทของการจัด Virtual Event สำหรับธุรกิจยุคใหม่

   เมื่อเราพูดถึงการจัดอีเว้นท์ทั้งหมด Virtual event สามารถผสมเข้าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดอีเว้นท์ได้ และเป็นอีเว้นท์รูปแบบหนึ่งที่คุณอาจจะเคยเข้าร่วม หรือเป็นการจัดอีเว้นท์ภายในบริษัทเอง Virtual event ไม่ได้จะมาทดแทนรูปแบบในการจัดงานแบบอื่นๆ แต่เป็นการจัดงานรูปแบบใหม่ที่จะมาช่วยยกระดับการจัดงานในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบในการจัด Hybrid event สามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภทดังต่อไปนี้
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

1. Webinar

   โดยทั่วไปในการจัด Webinar จะมีระยะเวลาของงานอยู่ที่ 30-80 นาที ข้อดีของการจัดงานแบบ Webinar ทำให้ผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมงานจากทั่วโลกสามารถที่เข้าร่วมงาน เพื่อที่จะเข้ามาฟังวิทยากรพูดในหัวข้อต่างๆ ได้ ธุรกิจสามารถเลือกได้ว่าจะคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการจัด Webinar ผู้จัดงานมักจะใช้เครื่องมือในการประชุมผ่านวิดีโอที่มีฟีเจอร์ที่รองรับเรื่อง Q&A และสามารถพรีเซนต์วิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้า รวมถึงสามารถไลฟ์สดได้ เพื่อที่จะนำเสนอได้แบบเรียลไทม์ เนื่องจากการจัด Webinar เหมาะกับการให้ความรู้ในเชิงการศึกษา จึงทำให้ Webinar เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจ ทั้งที่เป็นการจัดอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

2. Virtual conference

   Virtual conference มีรูปแบบที่คล้ายกันกับรูปแบบการประชุมแบบ Face-to-face เพียง Virtual conference นั้นจะจัดในรูปแบบของการถ่ายทอดสด และมีกำหนดการที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่ประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญภายในงาน session ภายในงาน ช่วงเวลาพัก และอื่นๆ 
 
   โดยที่การจัด Virtual conference จะประกอบไปด้วยเนื้อหาในแต่ละ session ที่หลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อเทียบกับการจัดประชุมแบบต่อตัวต่อแล้วนั้น Virtual conference อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการจัดประชุมแบบเจอหน้าในมิติของการทำ Lead capture และเรื่องของการทำ Networking 
 
   แต่ในขณะเดียวกัน Virtual conference ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประเด็นสำคัญภายในงานได้แบบเรียลไทม์ เลือก session ที่ต้องการเข้าฟังได้ตามความสนใจ เข้าถึงคอนเทนต์ได้แบบ on-demand และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานอื่นๆ ผ่านทางเครื่องมือทางการประชุมต่างๆ ตัวอย่างเช่น Apple ที่มักจะจัดเปิดตัวสินค้า และเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านทาง Virtual conference อยู่เสมอ เพื่อให้สาวก Apple ทั่วโลกได้อัพเดทข่าวคราวได้พร้อมกัน
 
  อีกทั้งสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลกก็สามารถเข้าฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พร้อมเขียนข่าวโปรโมตสินค้า และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ Apple ได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่า Apple นั้นได้ทั้งโปรโมตสินค้า และบริการใหม่ๆ พร้อมกับได้ Earn media จากสื่อต่างๆ ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

3. กิจกรรม Hybrid event ภายในองค์กร

   ตัวอย่างของการจัดอีเว้นท์ภายในองค์กรได้แก่ Townhall ประชุมทีมขาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งบริษัท การฝึกอบรม ประชุมภายในหน่วยงาน และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับองค์กร หรือธุรกิจที่มีสำนักงาน หรือสาขาอยู่ทั่วประเทศ หรือทั่วโลกนั้น
   การนำการจัด Hybrid event ภายในองค์กรมาใช้งานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวกัน ในขณะที่การให้พนักงานทุกคนเดินทางเพื่อมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน แต่ธุรกิจก็จะมีค่าใช้จ่ายในเดินทางที่มหาศาลตามมา รวมทั้งต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการจัดตารางเวลาที่ทุกคนจะสามารถเดินทางมาร่วมงานได้พร้อมกัน
   และอีกหนึ่งทางเลือกที่องค์กรสามารถใช้การจัดงานในรูปแบบของ Virtual event ได้สำหรับการจัดอีเว้นท์ภายในองค์กรนั่นคือกิจกรรม Virtual team-building นั่นเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานที่อยู่ในสำนักงานต่างๆ ที่มีอยู่มั่วประเทศ หรือทั่วโลก โดยที่พนักงานไม่ต้องเดินทาง และสามารถเข้าร่วมงานได้จากที่ใดก็ได้
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

4. กิจกรรม Hybrid event สำหรับลูกค้าภายนอกองค์กร

   เป็นการจัดกิจกรรมภายนอกองค์กร ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการจัดอีเว้นท์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า หรืออุตสาหกรรมที่ธุรกิจเราอยู่ การจัดอีเว้นท์แบบ Hybrid สำหรับลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมวิดีโอที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ที่เหมือนกับเข้าร่วมงานแบบเจอหน้า
   การจัด Hybrid event ทำให้ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานได้นั้นสามารถที่จะเข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่รองรับการจัดงานแบบ Hybrid event ได้ดียิ่งขึ้นที่จะมาเติมเต็มในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงการสร้าง Networking ภายในงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ที่ดี และประโยชน์เหมือนกับการไปเข้าร่วมงานแบบออฟไลน์อีเว้นท์
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

5. Virtual exhibitions

   หากเราลองวางเหตุผลที่ว่าผู้เข้าร่วมงาน หรือผู้จัดงานหลายๆ คนอาจจะรู้สึกเหมือนโดนบังคับให้มาลองใช้วิธีการจัดอีเว้นท์ในรูปแบบใหม่ การจัด Virtual exhibitions นั้นให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ด้าน และมีวิธีการมากมายที่สามารถทำให้การจัด Virtual exhibition นั้นช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีได้ทั้งกับผู้เข้าร่วมงาน นักการตลาด และผู้จัดอีเว้นท์ เช่นเดียวกับการจัด Virtual event อื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูดให้คนมาเข้าร่วมงานทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการจัดอีเว้นท์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
 
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

6. Virtual seminar

   การจัด Virtual seminar มักจะจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้า และบริการใหม่ๆ ของธุรกิจ ที่แต่เดิมมักจะนิยมจัดในสถานที่ปิด เช่น ห้องประชุมในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น
   เมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างสามารถทำได้จากช่องทางออนไลน์ จึงทำให้ Virtual seminar เป็นที่นิยมในหมู่ของทีมการตลาด และทีมขายมากขึ้น โดยหันมาจัดอีเว้นท์เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการใหม่ๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยหากมีการวางแผนการจัดอีเว้นท์ที่ดี เรียกได้ว่าระดับความมีส่วนร่วมนั้นไม่แตกต่างจากการจัดออฟไลน์อีเว้นท์ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามาลดช่องว่างในการสื่อสารไปได้เป็นดี
 
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

7. Virtual trade shows

   เป็นที่เห็นได้ชัดการจัดการแสดงสินค้า หรือ Trade shows นั้นสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้มีประสบการณ์กับสินค้า และบริการได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนก็สามารถทำได้ และได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกัน
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work

กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Virtual event

การจัดงานในรูปแบบ Virtual event เป็นรูปแบบการจัดงานที่กำลังมาแรงในหมู่ธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจเองนั้นสามารถนำ Virtual event ไปใช้ได้ทั้งกับการจัดอีเว้นท์ภายในองค์กร และการจัดอีเว้นท์ให้กับลูกค้าภายนอกองค์กร โดยการจัด Virtual event นั้นทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านสถานที่ อาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่า Virtual event เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการจัดอีเว้นท์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
 
7 รูปแบบของ Virtual Events สำหรับธุรกิจยุคใหม่ | No More Work
หากธุรกิจของคุณกำลังวางแผนที่จะจัดงาน Virtual event แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร หรือกำลังมองหาผู้ให้บริการในการจัด Virtual event No more work ยินดีให้คำปรึกษากับทุกธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดงานจนถึงให้บริการจัดงาน Virtual event ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดงาน Virtual event ให้กับหลากหลายธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์โทร 095-465-6452 หรืออีเมล์ work@nomorework.co
.
 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า