พวกเราชาว No More Work รอพวกคุณมาร่วมทีมกับเรานะ!

หากพวกคุณคือคนที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับผลงาน โดยยึดหลัก “ความสำเร็จ” เป็นสำคัญ และเตรียมความพร้อมและจัดการให้ดีอยู่เสมอ เป็นมาตรฐานในการทำงาน พวกเราชาว No More Work รอพวกคุณมาร่วมทีมกับเรานะ!

โนมอร์เวิร์ค ผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบด้วยความตั้งใจและให้ความสำคัญกับว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายความตั้งใจของเราได้มากน้อยแค่ไหน
โนมอร์เวิร์ค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

พวกเราคือ บริษัทที่รับดูแลการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายทอดสด, งานถ่ายวิดีโอ, งานประชุมออนไลน์ และการผลิตสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Live Stream Technician / เจ้าหน้าที่เทคนิคการถ่ายทอดสด
สิ่งที่คุณจะได้ทำ :
     – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เราให้ความสำคัญกับการปรับตัวของคุณ 50%
     – ทำงานเทคนิคในงาน Live Streaming, ถ่ายทอดสด, ระบบ Conference
     – ดูแลงานด้านไอทีของทีม
     – ศึกษาและค่อยอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับทีม
     – ตัดต่อวิดีโอและทำงานกราฟฟิกที่ได้รับมอบหมาย
     – ควบคุมและดูแลการทำงานของทีมที่เกี่ยวข้อง
     – ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
Full Time

Account Executive
สิ่งที่คุณจะได้ทํา :
     – วางแผนการขายและเฟ้นหาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายยอดขาย
     – โทรติดต่อและนัดหมายลูกค้าเพื่อนำเสนองานแนะนำบริษัท
     – จัดทำข้อมูลนำเสนอลูกค้าและหาแนวทางร่วมกับทีม เพื่อตอบโจทย์งานของลูกค้า
     – ดูแลและประสานงานลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
     – ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของเรา
     – ดูแลรับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
     – หมั่นคอยหาความรู้ เทรนการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงาน
     – หมั่นคอยอัพเดทผลงานสำหรับนำเสนอลูกค้า
Full Time

Project Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สิ่งที่คุณจะได้ทํา :
     – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เราให้ความสําคัญกับการปรับตัวของคุณ 50%
     – ทํางานประสานงาน Live Streaming, ถ่ายทอดสด, ระบบ Conference, Website, Marketing Campaign
คุณจะได้ทํางานจริงๆ กับงานของทางบริษัทฯ
     – รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
     – ศึกษาและคอยอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับทีม
     – ติดตามสถานะของงาน
     – ควบคุมและดูแลการทํางานของทีมที่เกี่ยวข้อง
Full Time

Internship Production / Graphic / นักศึกษาฝึกงาน สายงาน Production / Graphic
สิ่งที่คุณจะได้ทํา :
     – ระยะเวลาการฝึกงาน 3-4 เดือน
     – ทํางานเทคนิคในงาน Live Streaming, ถ่ายทอดสด, ระบบ Conference
     – สนับสนุนงานด้านไอทีของทีม
     – ศึกษาและทํา Report เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับทีม
     – ตัดต่อวิดีโอและทํางานกราฟฟิกที่ได้รับมอบหมาย
     – ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
Intern