Thailand Innovation Awards หรือ TIA ครั้งที่ 23

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน STEAM4INNOVATOR Virtual Camp (Online) 2023! กับกิจกรรมทั้ง 4 วัน 4 Stage เพื่อช่วยพัฒนาผลงานนวัตกรเยาวชน สู่การเป็นสุดยอดนวัตกรรุ่นต่อไป ผ่าน Zoom Conference วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 และ 17-18 มิถุนายน 2566 ✨
งานนี้โนมอร์เวิร์คเราดูแลภาพรวมการจัดกิจกรรมทั้งหมด ตลอดจนการประกวด ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรา ในการดูแลจัดงานและสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ