27th TSRM Conference

กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 27 ของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย หรือ 27th TSRM Conference ที่มาพร้อมกับความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์มากมาย จากอาจารย์หมอฯทั่วโลกในรูปแบบของ Online Conference 🧑‍⚕
.
ทางเรายินดีเป็นยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบ Hybird Conference ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของเราแล้วในการสนับสนุนงานที่ให้ความรู้กับวงการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 🙏🏻😌
.
ต้องการทีมงานดูแลระบบ Conference หรือ Live Streaming งานประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งรูปแบบ Onsite, Online หรือ Hybird ติดต่อเราได้เลยครับ