top of page
ค้นหา
 • Benyapha Seesawang

บอกเล่า ข้อจำกัดของการถ่ายทอดสดงานกีฬา | No more work


ความสามารถใน การถ่ายทอดสดงานกีฬา ของแต่ละช่องทางอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการ record สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ ทุกๆ งาน ของการ streaming มักจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นในหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง ในวันนี้เรา nomorework มีรายละเอียดข้อจำกัดในการถ่ายทอดสดงานกีฬา มาฝากทุก ๆ คน
ข้อจำกัดของการถ่ายทอดสดงานกีฬาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน


1. ข้อจำกัด ด้านองค์ประกอบภายนอก

 • สถานที่จัดงาน

 • การวางแผนคิวงาน การวางคิวตามสถานที่และจุดต่าง ๆ ตามระยะทางเพื่อให้ได้ภาพของนักกีฬาในแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไป

 • ความพร้อมในการจัดงาน กล่าวคือการจัดงานมีหลายรูปแบบ เช่น การจัดงานแบบผู้จัด จัดเองกับการจัดงานแบบผ่าน organizer ความแตกต่างการจัดเองคือ เกิดการสลับคิวงานเปลี่ยนเวลาได้ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดการเพิ่มเวลา เลื่อนเวลาออกไป ส่งผลเสียต่อการจัดระบบงาน ส่วนแบบที่สอง การจัดงานแบบผ่าน organizer คือจะมีระบบการจัดวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ ตามลำดับคิวงาน ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาหรือความล่าช้าของงาน


 • วัสดุและอุปกรณ์

 • กล้องและสายเชื่อมต่อ ในจุดปล่อยตัวนักกีฬา กรณีลากสายไม่ถึง หรือบางกรณีกล้องที่ใช้ในการพกพาอุปกรณ์ สัญญาณต่ำ, CCTV สำรองมีไม่เพียงพอ

 • Graphic ออนไลน์/ออฟไลน์ เนื่องจากภาพ, สถิติ, คะแนน สิ่งเหล่านี้ของนักกีฬาที่ใช้ในการขึ้นหน้าจอ มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมตลอดเวลาจึงควรมีการเตรียมความพร้อมข้อมูลภาพสำรองไว้ และ มีการ standby รอทั้งออนไลน์/ออฟไลน์

 • ระบบเสียง จังหวะในการควบคุมเสียง หรือกรณีเสียงหายจากการไลฟ์สตรีม อาจจะเกิดได้หลายแบบ เช่น server มีปัญหา หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวนคนเข้าดูเยอะ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ต้องระวังในการทดสอบระบบเสียงทุกครั้ง ทุกช่องทางที่มีการไลฟ์


 • สิ่งอำนวยความสะดวก

 • อาหาร ช่วงเวลาการ live ค่อนข้างมีข้อจำกัดในเวลาหลายอย่าง ไม่สามารถทิ้งไว้เฉย ๆ ได้ต้องมีการ monitor ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ดำเนินต่อไปได้คือ อาหารและน้ำ ย่อม มีความสำคัญมาก กับ เจ้าหน้าที่เทคนิคการถ่ายทอดสด

 • ทีมงาน การ live มีข้อจำกัดเรื่องการ สลับภาพ ตัดภาพ การขึ้น graphic อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องมีคนที่ค่อยสลับเปลี่ยนการทำงาน ในแต่ละช่วงเวลาอยู่ตลอด

 • ยานพาหนะ อุปกรณ์, ทีมงานรวมทั้งสัมภาระ สิ่งเหล่านี้ย่อมต้องมียานพาหนะ เพื่อการขนส่งที่ดี และ ของไม่เสียหายเพราะฉะนั้นยานพาหนะ จึงสำคัญและเลือกใช้ให้เหมาะสม


 • สภาพอากาศ

 • อุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่อำนวยต่อการทำงาน เมื่อฝนตกอากาศชื้นส่งผลให้เครื่องชื้น ถ้าอากาศร้อนไปอาจทำให้เกิด over heat ได้


2. ข้อจำกัดทางด้านเทคนิค


 • ขีดเวลาในการถ่ายทอดสดงานกีฬาแต่ละช่องทาง

 • ขีดเวลา การถ่ายทอดสดในงานไม่มีข้อจำกัดแต่ในส่วนที่มีข้อจำกัดคือการ record แต่ละช่องทาง ยกตัวอย่าง เช่น

 • facebook เวลาจำกัด 8 ชม:ครั้ง

 • youtube เวลาจำกัด 12 ชม:ครั้ง

ในส่วนนี้หากต้องการ record ได้อย่างต่อเนื่อง ควรตัดเวลา record ก่อนเวลาจำกัด ประมาณ 7 ชม 50 นาที และต่อไลฟ์เป็นระยะ ๆ เพื่อการรับชมต่อเนื่อง


 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

 • ระบบอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณไม่เสถียร การรับชม live โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมเป็นจำนวนมาก หากสามารถทำให้ไม่ใช้อินเตอร์ เน็ต มากเกินไป ควรมีการจัดเตรียม โดยการเพิ่มการรับชมหลายช่องทางที่มากขึ้น เพื่อให้คนดูไลฟ์ได้หลายช่องทาง3. ข้อจำด้านลิขสิทธิ์


 • ลิขสิทธิ์ด้านการเปิดเพลง

 • การเปิดเพลง ในแต่ละงานมีข้อจำกัดในเรื่องลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้น เป็นข้อควรระมัดระวัง หรือหาวิธีป้องกันโดยควรหลีกเลี่ยงหรือใช้เพลงประกอบของงานนั้นๆ แทน


ดังที่กล่าวมาด้านบน ข้อจำกัดในการถ่ายทอดสดงานกีฬา สามารถมีเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแต่ละข้อจำกัดจะมีข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงให้ไม่กระทบต่อการถ่ายทอดสดในแต่ละช่องทาง เพื่อการถ่ายทอดสดในงานกีฬาต่อเนื่องและสมบูรณ์ที่สุด


ผลงานของเรา


งาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 Challenge of The Legend


เพจ facebook : https://www.facebook.com/chombuengmarathon/videos/ 1422552361485 742- จุดปล่อยตัวนักกีฬา- สถานที่จัดเตรียมงานและอุปกรณ์

ที่มา: https://www.nmu.ac.th/nmu-display-service/render/attach/5/.pdf


 • กำลังมองหาผู้บริการ Live streaming อีเวนท์งานกีฬาแบบครบวงจร

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ Live streaming สำหรับการถ่ายสดงานกีฬาแบบครบวงจร แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร No more work ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการ Live streaming ชั้นนำของไทย ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่การให้คำแนะนำ การวางแผนการทำ Live streaming การจัดเตรียม production และการถ่ายทอดสดงานอีเวนท์กีฬาของคุณให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยประสบการณ์การให้บริการ Live streaming อีเวนท์กีฬามากับหลากหลายธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่เบอร์โทร 095-465-6452 หรือ work@nomorework.coดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page