งานเสวนาสุดยิ่งใหญ่ “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

งานเสวนาสุดยิ่งใหญ่ “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
โนมอร์เวิร์คอยากชวนเพื่อนๆ ทุกคนมาร่วมเข้าฟังงานเสวนาสุดยิ่งใหญ่ จาก “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า” เป็นงานที่จะช่วยให้ความรู้ และ เปิดมุมมองในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน” โดย ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน

แกร็บ ประเทศไทย จัดงาน “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

    แกร็บ ประเทศไทย จัดงาน “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เปิดตัวเวทีเสวนาเชิงนโยบายประจำปีครั้งแรก ผลักดันการใช้เทคโนโลยีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ “สุชาติ ชมกลิ่น” ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Better Life for Riders ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมเชิญผู้นำทางความคิดเสวนา “บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน”
 
นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของผู้คน และกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ GrabForGood หรือ แกร็บ..เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จึงได้ริเริ่มจัดงาน GrabNEXT ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีเสวนาประจำปีที่จะรวบรวมเหล่าผู้นำทางความคิดที่คร่ำหวอดในเชิงเทคโนโลยีและดิจิทัล มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้คน
อินไซต์ของแพลตฟอร์มได้ถูกถ่ายทอดโดยคุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย ที่เผยว่า Gig Economy คือหนึ่งในรูปแบบการทำงานยุคใหม่ (Future of Work) ที่ผู้คนมองหา และนั่นทำให้แพลตฟอร์มของ Grab มีพาร์ทเนอร์คนขับหลายแสนคนในประเทศไทย โดยในจำนวนนี้ กว่า 71% ขับ Grab เป็นอาชีพเสริม
อย่างไรก็ดี การจะสร้าง Gig Economy ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ในมุมของ Grab เสนอว่า ต้องประกอบด้วย 5อ ซึ่งได้แก่ อิสระ, อยู่ร่วมกัน, อบรม, อุ่นใจ และอดออม ซึ่งทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในประเด็นเหล่านี้เอาไว้แล้ว ทั้งในเรื่องตัวแพลตฟอร์มเองที่ให้อิสระกับพาร์ทเนอร์คนขับได้เลือกเวลาทำงานเองได้ อีกทั้งยังเปิดรับผู้คนได้ในหลากหลายรุ่น หลายเจเนอเรชั่น (เห็นได้จากพาร์ทเนอร์ของ Grab ที่มีทั้ง Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, LGBTQ+, ผู้พิการ และผู้สูงอายุ)

Gig Economy ในมุมมองของ Grab

เพิ่มความหลากหลาย เปิดระบบสำหรับ “ผู้สูงอายุ”

คุณวรฉัตรกล่าวต่อไปด้วยว่า การที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนั้น ทำให้มีการคาดการณ์ตัวเลขประชากรผู้สูงอายุในปี 2040 ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคน นั่นจึงทำให้ Grab ตัดสินใจพัฒนาระบบการรับสมัครให้ง่ายมากขึ้นสำหรับรองรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ รวมถึงเปิดตัวคอร์สอบรมสำหรับผู้สูงอายุที่ภายในคอร์สจะเน้นอบรมเทคนิคต่าง ๆ แบบเข้าใจง่าย เพื่อให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้สูงอายุทำได้สะดวกมากขึ้นนั่นเอง

อบรมความรู้กระจายทุกแพลตฟอร์ม

คุณวรฉัตรฉายภาพต่อไปด้วยว่า ในส่วนของการอบรม ก็มีจัดโครงการ GrabAcademy หรือ Grabให้ความรู้  ซึ่งภายในเนื้อหามีกลเม็ดเคล็ดลับดี ๆ สำหรับพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร เจ้าของร้านค้า – พาร์ทเนอร์คนขับหลายด้าน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ เช่น การถ่ายภาพอาหารให้น่าดึงดูดใจ หรือการเข้าใจหัวใจสำคัญของการจัดส่งอาหาร เป็นต้น ซึ่งจนถึงวันนี้ ผู้บริหาร Grab เผยว่า มีพาร์ทเนอร์คนขับเข้ามาเรียนแล้วกว่า 4 ล้านครั้ง

หนุนโลกสีเขียว ปรับสู่การใช้รถ EV ให้ได้ 10%

ส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายที่บริษัทได้เริ่มทำไปแล้ว และจะส่งเสริมให้มากขึ้นในอนาคตก็คือเรื่องความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม (Sustainability & Environment) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ ไม่รับช้อนส้อนพลาสติกในระบบสั่งอาหารของ GrabFood หรือการเปิดให้ผู้ใช้บริการร่วมสมทบเงินเพื่อการปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน และล่าสุดคือการประกาศเป้าหมายระยะยาวในการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า (EV) โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ส่งอาหารที่ใช้รถ EV ให้ได้ 10% ของจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับทั้งหมดภายในปี 2569 รวมถึงจัดโปรแกรมร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าให้กับพาร์ทเนอร์คนขับด้วย

แพลตฟอร์มดิจิทัล “วางตัว” อย่างไรในสังคมไทย

ในบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วนั้น อาจทำให้หลายคนมองเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งในจุดนี้ งานเสวนา GrabNEXT จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และคุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้บริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีไว้อย่างน่าสนใจกับการบอกว่า “เทคโนโลยีคือเครื่องมือ”

Table of Contents

“สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ Mindset และเราเห็นว่า Mindset ของ Grab คือการสร้าง Ecosystem ที่ทำให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน โอกาสในการเข้าถึง และช่วยเพิ่มในเรื่องความโปร่งใส”

Grab จัดทำภาพรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นหลัก

1.การทำงานแห่งโลกยุคใหม่ (Future of Work) 

การทำงานแห่งโลกยุคใหม่ (Future of Work) การเข้ามาของธุรกิจแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอย่างแกร็บ ได้ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ สร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับผู้คนมากมาย โดยปีนี้ตั้งเป้าการมีส่วนร่วมผลักดันมาตรฐานรูปแบบการทำงานแห่งโลกยุคใหม่โดยเน้นใน 5 ด้าน (5 อ.) ได้แก่ การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและมี “อิสระ” การเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถ “อยู่ร่วมกัน” ได้บนความหลากหลาย การ “อบรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็น การพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความ “อุ่นใจ” และการส่งเสริมการ “อดออม” และบริหารทางการเงิน
 

2.การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Inclusion)

การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Inclusion) จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แกร็บมุ่งผลักดันมาโดยตลอด โดยปีนี้เตรียมขยายการเข้าถึงความรู้ใน GrabAcademy ไปยังกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับสูงวัย พร้อมตั้งเป้าให้ขยายการให้สินเชื่อกับพาร์ทเนอร์คนขับและร้านค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
 

3.การสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

การสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) เป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และ ร่วมแสดงความรับผิดชอบโดยปีนี้เตรียมผนึกความร่วมมือกับภาครัฐ และ เอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุอย่างต่อเนื่อง
 
ขณะที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ว่า การปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และ หลากหลายมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศ ด้วยการเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์โควิด-19 กระแสของโลกยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา และ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประเด็นหลักที่ได้จากการสัมมนาเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มและส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล คือ การกำหนดนโยบาย กฎหมาย และการกำกับดูแลต่างๆ ของภาครัฐจะต้องมีความยืดหยุ่นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้วย.
 
ซึ่งครั้งนี้ทางโนมอร์เวิร์คเราได้ถ่ายทอดสดไปยังช่องทาง Facebook Fanpage ของ GrabTH
สามารถดูไลฟ์ย้อนหลังจากเพจ Grab หรือ กดลิ้งก์ได้เลยครับ >> https://www.facebook.com/GrabTH/videos/377078531188973/
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.brandbuffet.in.th/2022/07/grabnext-super-app-vision/

มองหาผู้ให้บริการ Live Streaming

No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ
 
เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ
 
สนใจติดต่อที่ >> Tel : 095-465-6452 email : work@nomorework.co หรือ Inbox . #nmw #nomorework22 #nomoreworkco #nmweducate #livestreaming #production #agency #project #liveconference #videoconference #GrabNEXT #GrabForGood #grabth #GrabTH

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า